Általános közzétételi lista – Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. sz. Gondozási Központ – releváns közérdekű adataira vonatkozóan- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menü struktúrája szerint

kozadatkereso logo

 

 

Frissítve: 2023.03.02.

 

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

1.1.1 Elérhetőségi adatok

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. sz. Gondozási Központ

1022 Budapest,

Fillér u. 50/B.,

Telefon: +3612148639,

email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal

1.1.2. A szervezeti struktúra

https://www.fillergondozo.hu/index.php/dokumentumok

ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal

1.1.3. A szerv vezetői

Kajcsáné Geszner Barbara

intézményvezető

Németh Hannelore

terápiás munkatárs

Tóth Tímea

terápiás munkatárs

Printz-Gelányi Andrea

vezető gondozó

1022 Budapest,

Fillér u. 50/B.,

Telefon: +3612148639,

email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal

1.1.4. Az ügyfélkapcsolatért felelős intézményi munkatárs,  

Printz-Gelányi Andrea

vezető gondozó

1022 Budapest,

Fillér u. 50/B.,

Telefon: +3612148639,

email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Ügyfélfogadás hétfőtől - péntekig 8-16 óráig

ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal

1.2 FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

Az intézmény fenntartója:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Képviseli: Őrsi Gergely polgármester

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

+36-1-346-5600

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

illetve felügyeleti szervének, az Intézmény felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv   neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 

2.1 A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető   közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal. A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

2.1.1 Szakmai Program

https://www.fillergondozo.hu/index.php/dokumentumok

2.1.2 Szervezeti és Működési Szabályzat

https://www.fillergondozo.hu/index.php/dokumentumok

2.2 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

111 Étkeztetés szociális konyhán vagy egyéb kifőző helyen
113 Házi segítségnyújtás
121 Nappali ellátás időskorúak részére

121 Nappali ellátás demens időskorúak részére

171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére

2.2.1 Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

https://www.fillergondozo.hu/index.php/dokumentumok

2.2.2 Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás (Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.

https://www.fillergondozo.hu/index.php/dokumentumok

2.2.3 Intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke. ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal. ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

https://www.fillergondozo.hu/index.php/dokumentumok

2.3 A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI

2.3.1 Intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke. (Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.)

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

2.3.2 Intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

2.3.3 Intézmény– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

2.3.4 Intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés ADATOK FRISSÍTÉSE: A változásokat követően azonnal ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

2.4 NYILVÁNOS KIADVÁNYOK

2.4.1 Intézményszerv nyilvános kiadványainak címei

 Az Intézménynek nincsenek nyilvános kiadványai

2.4.2 Intézményszerv nyilvános kiadványai témájának leírása
(Kiadványonkénti bontásban)

2.4.3Intézmény nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.)

2.4.4Intézmény nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

2.5 PÁLYÁZATOK

Intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk. (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.) ADATOK FRISSÍTÉSE: folyamatosan ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

2.6 HIRDETMÉNYEK

Intézmény által közzétett hirdetmények, közlemények (A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.) ADATOK FRISSÍTÉSE: folyamatosan ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

2.7 KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

2.7.1 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közzétételi szabályzat

2.7.2 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. sz. Gondozási Központ

2.7.3 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

(1022 Budapest, Fillér u. 50/B., Telefon: +362148639, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

2.7.4 Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Anda Péter; telefon: 06702762663, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2.7.5 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.7.6 Intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

A közzétételi időszakban nincs releváns adat

2.7.7 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben Intézmény az egyik szerződő fél 

A közzétételi időszakban nincs releváns adat. ADATOK FRISSÍTÉSE: folyamatosan, 15 napon belül. ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

2.8. KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

2.8.1. Az Intézményre vonatkozó különös közzétételi lista (A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.)

2.9.    A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

2.9.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2022. 11. 07. Belső ellenőrzés, Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság/Jegyzői Titkárság

2022. 11. 17. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2.9.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

2021. 07. 05. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése (szabályzatok)

2.9.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

2.9.4. A működés eredményessége, teljesítmény

Intézmény feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

2.9.5. Működési statisztika

Intézménytevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk ADATOK FRISSÍTÉSE: folyamatosan, haladéktalanul ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1.    KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

3.1.1. Éves költségvetések

Intézményéves (elemi) költségvetései (Évenkénti bontásban.)

https://masodikkerulet.hu/node/41927

3.1.2. Számviteli beszámolók

Intézmény számviteli törvény szerinti beszámolói (Beszámolónként)

https://masodikkerulet.hu/node/41927

3.1.3. A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 

https://masodikkerulet.hu/node/41927

ADATOK FRISSÍTÉSE: folyamatosan ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 10 évi állapota

3.2. A FOGLALKOZTATOTTAK

3.2.1. Intézmény által foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

https://masodikkerulet.hu/node/41927

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

3.3 TÁMOGATÁSOK

3.3.1 Intézmény költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve A közzétételi időszakban nincs releváns adat

3.3.2 Intézmény költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja (Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.) A közzétételi időszakban nincs releváns adat

3.3.3 Intézmény költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege (Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.)

3.3.4 Intézmény költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye (Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.) A közzétételi időszakban nincs releváns adat

ADATOK FRISSÍTÉSE: 60 naponta ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 5 évi állapota

3.4 ÜVEGZSEB

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió   értékű szerződések: árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai.

Év Szerződés megnevezése (típusa) Tárgya Felek neve Értéke (ÁFA nélkül) Határozott idő esetén időtartam
Intézmény Vállalkozó
2019 …… …… …… …… …… ……
2020 …… …… …… …… …… ……
2021 …… …… …… …… …… ……
2022 …… személyszállítás II. Gondozási Központ Nagy Béla EV. 7.200.000 Ft 2022.01.01.-2022.12.31.
2023 vállalkozási szerződés személyszállítás II. Gondozási Központ Nagy Béla EV. 8.640.000 Ft 2023.01.01.-2023.12.31.

3.5 KONCESSZIÓ 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye A közzétételi időszakban nincs releváns adat. ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente, ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota

3.6 EGYÉB KIFIZETÉSEK

Intézmény által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei. ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente, ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 5 évi állapota

3.7 EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések (A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.) ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente, ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 5 évi állapota

3.8 KÖZBESZERZÉS

Közbeszerzési információkéves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről (Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.) ADATOK FRISSÍTÉSE: negyedévente, ARCHÍVUM: adatoknak változást megelőző 1 évi állapota